Lejevilkaar

Lejevilkår


Ankomst- og afrejse tider skal overholdes. 2 sæt nøglebrikker findes i nøgleboksen over postkassen ved køkkendøren umiddelbart før start af lejemålet, vejledning sendes på mail eller SMS´er. Ønskes der flere nøglebrikker fås de ved henvendelse til Poul Jul mobil 41411633. Send en SMS.


Døren låses op ved at bruge den grønne brik på kortlæseren til venstre for døren på den anden side af hovedbygningen. SÅDAN GØR DU: hold den grønne låsebrik på kortlæseren indtil den lyser grøn. Døren er nu låst op, SAMTIDIG ER ALARMEN KOBLET FRA.
Hvis alarmen på et senere tidspunkt aktiveres, har du udgiften til vægteren eller udkald af DUI-LEG og VIRKE.


Når du forlader bygningen, skal døren låses med den grønne brik, hold den grønne låsebrik på kortlæseren indtil den lyser rød, døren er låst, tjek venligst at dørhåndtaget er inaktivt. Alarmen kobles automatisk til.


Det er samme fremgangsmåde hvis du har lejet Lille Peter Sabroe.


Aflysning skal ske skriftligt. Hvis aflysning sker inden 3 måneder før start af lejemål, betales halv leje, dog minimum
750 kr. Efter denne dato betales fuld leje. Hvis genudlejning er muligt, betales alene administrationsgebyr på 750 kr.


El-måler aflæses ved ankomst og ved afrejse af udlejer, dette foregår elektronisk


Nøglebrik lægges i postkassen ved køkkenindgangen efter lejemålets ophør, Nøglebrikken er kodet så den kun kan bruges i det tidsrum hvor lejekontrakten gælder.  Ved eventuel bortkomst betales 250 kr. pr. nøglebrik.


Ved overnatning skal man selv have dyne + pude + LAGEN eller sovepose + LAGEN med


der skal altid lægges lagen ovenpå rullemadrasserne også hvis man sover i sovepose eller bare bruger den til opbevaring. Lagner kan lejes for 15 kr. de ligger i køkkenskabene i tekøkkenet.


 • Bål må kun tændes på de permanent anlagte bålpladser i skoven, eller bålpladsen ved Aktivitetscenteret.
  Bålet skal være helt slukket når man forlader bålpladsen, HÆLD VAND PÅ.
 • Færdsel i skoven sker efter reglement for færdsel i offentlig skov. I forbindelse med afholdelse af aktiviteter i den omkringliggende skov skal anvendte effekter fjernes efter brug.
 • Lejeren hæfter personligt eller forsikringsmæssigt for ødelæggelser på bygninger og inventar forårsaget af uheld eller hærværk.
 • Borde, stole og andet indendørsinventar må IKKE tages med udenfor, heller ikke under halvtaget.
 • Affald anbringes i affaldscontaineren ved køkkenindgangen. Der må kun efterlades affald containeren. Affald der ikke kan være i containeren, skal lejer selv fjerne (tage med)
 • Aktivitetscenteret forlades i ryddelig tilstand, gulvene skal fejes, alle borde skal tørres af og stolene skal stables max. 5 stole i hver stak. Bordene og stolene skal stå som da I modtog stedet. Køkkenet skal være ryddet og bordene skal være vasket af, ovn og komfur skal være rengjort. Flasker og papir og andre effekter indsamles fra udenoms arealer. Sodavands- og øldåser skal lejeren selv bortskaffe, IKKE i affaldscontaineren.
 • Slutrengøring, gulvvask og rengøring af toiletter er indregnet i prisen og kan ikke fravælges.
 • Hvis der går noget porcelæn eller lignende i stykker, efterlades det på køkkenbordet, og man udfylder en seddel fra mappen med brugsanvisninger, det letter optællingen.
 • Lejeren er forpligtet til at orientere deltagere om brandslukker og brandalarm.
 • Afspilning af musik m.m. må aldrig finde sted udendørs og heller ikke for åbenstående vinduer og døre, der må ikke spille livemusik og efter kl. 23 må der kun spilles dæmpet musik der IKKE kan høres udendørs.
 • Der må ikke opsættes ”kulørte lamper” udendørs.
 • DET ER IKKE TILLADT AT SÆTTE TELT OP, HVERKEN PÅ GRUNDEN ELLER I SKOVEN
 • Lejeren accepterer at rygning indendørs er forbudt.
 • Lejer har selv ansvaret for snerydning omkring bygningerne, kommunen rydder ikke sne på stier og P-pladser.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend